Oppdatering Månedens prosjekt 27.08.2015

Oppdatering månedens prosjekt 27.08.2015

muliika_besøker_namukasa_jane_august_2015

Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller.

«For en kort tid tilbake møtte jeg en enke Namukasa Jane, som hadde reist femti kilometer for å se meg. Hun falt gråtende ned for mine føtter og forklarte hvor vanskelig hun hadde det.

  • Både hun og hennes tre barn har HIV AIDS
  • Hennes mann døde i Juli i 2015
  • De manglet mat og penger til husleie

Jeg ba sammen med henne og hun tok imot Jesus som Herre og frelser, Vi ba videre om Gud skulle hjelpe henne.

Torsdag den 27 august besøkte jeg henne, jeg hadde med meg en ny bibel, ris, brød, bøker og blyanter. Jeg gav henne også noen penger til å kjøpe inn andre ting som de trenger

Vi takker Gud og alle som har vært med på denne månedens prosjekt, mange enker har blitt hjulpet og mange barn har blitt glade. Vi ser frem til å fortsette i samme spor fremover.»


Videoer med oppdateringer  av månedens prosjekter for August 2015

  • I videoene under kan dere høre samtaler der Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller om de forskjellige prosjektene denne måneden.  Axel oversetter til norsk

 

Oppdatering Månedens prosjekt 12.08.2015

Oppdatering av månedens prosjekt 12 August 2015

I Videoen under kan dere høre en samtale der Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller om enkene.  Axel oversetter til norsk


August måneds prosjekt er flere enker i Uganda

I Videoen under kan dere høre en samtale der Evangelist Muliika Emmanuel Fred forteller om enkene.  Axel oversetter til norsk

Månedens prosjekt August 2015

Månedens Prosjekt for August 2015  er 5 enker med barn.

Evangelist Muliika Emmanuel Fred besøkte de 5 enkene med barn og forkynte Guds Ord til dem. De alle tok imot Jesus som Herre og frelser og fortalte Muliika om sine liv. Han fikk et overblikk over deres livssituasjon som er meget hard. 

Aisha Mairumunga har tre barnKirabo Margret har 3 barnLydia Kasimere har 2 barnNabunya Sipisiyoza har to barnNansubunga Rebecca har ett barn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIDS er et stort problem i Uganda, flere av disse enkenes menn har dødd av AIDS. De sliter med å kunne forsørge sine barn. De har 11 barn til sammen. Enkene har alle det til felles at de har blitt voldtatt og lider mye. De mangler mat, reint vann, klær og sko, myggnetting, såpe, madrasser, og mulighet til å kunne forsørge seg selv og sine barn. Deres livssituasjon er så alvorlig at vi bestemte oss for at alle disse 5 enkene med barn, måtte bli månedens prosjekt for August.

  1. I første omgang ønsker vi å gi dem en Bibel hver, mat, reint vann og såpe.
  2. Neste steg blir å hjelpe dem til å starte noen små foretak slik at de kan forsørge seg selv og sine barn
  3. Bosituasjonen til enkene må vurderes og på sikt må de flyttes til tryggere strøk
  4. Deres Barn må hjelpes slik at de kan få en skolegang og kunne klare seg i livet seinere

Er dette noe du ønsker å være med på så kan du gi en gave til Jesus Venner misjons kontoen

Gaver
For den som ønsker å støtte månedens prosjekt er det mulig å sende en pengegave til Jesus Venner.
Da kan du betale inn på vårt konto nr 0539.36.37031

Forbønner
Det er noe vi setter stor pris på, det å be for oss og disse prosjektene betyr veldig mye for oss og det er fint hvis noen ønsker å støtte på den måten også.

 

Oppdatering månedens prosjekt Juli 2015

Oppdatering månedens Prosjekt for Juli 2015

1.

Vi ønsker å takke alle som har vært med på månedens prosjekt, begge støtdemperne fremme på misjons bilen har blitt skiftet.

2.

Evangelist Muliika Emmanuel Fred reiste sammen med misjons teamet: Kakulu Richard, Lydia og Barak til Kabuswere Mbarara i vestlige Uganda i uke 30. i 2015. De forkynte Guds Ord og underviste dem i de bibelske sannheter.

Muliika forteller: 

“Dette er et sted hvor det er mye heksedoktorer, og det som er vanlig er at folk går til dem når de blir syk eller trenger regn. De tar med seg penger, en geit og en okse. Disse heksedoktorene ber da demonene om å gi regn til dette området. Når jeg kom til dette stedet hadde det ikke regnet på 8 måneder.

Da jeg gikk opp på talerstolen påkalte jeg Jesus sitt mektige Navn og jeg påkalte Jesu Blod over stedet. Jeg befalte mørkets fyrste til å ta bort hendene sine fra dette stedet i Jesus sitt mektige Navn. 30 minutter etterpå strømmer regnet fra himmelen.

Mange mennesker kom for å bli frelst, vi ba for mange syke blant annet for en eldre dame. Denne damen ble blind for 4 år siden og har siden måttet bruke stokk når hun skulle bevege seg. Denne kvinnen ble fullstendig helbredet og fikk synet tilbake da Muliika ba til Gud for henne. Det var også en mann som hadde mistet hørselen på det ene øret, hørselen ble gjenopprettet og han hører like bra på begge ørene. 

2 som blir helbredet 2015 juli

Guds nærvær ble så sterkt i dette området, Jesus Kristus overtok myndighet over hele dette området. Takk for forbønn og støtte.

Det er mange flere steder og mennesker som vi ønsker å nå med evangeliet. Vi trenger flere ressurser så vi kan nå ut til Uganda, Afrika, Europa, Amerika og resten av verden. Be for oss vi trenger jord for å bygge en skole, sykehus, hus/hjem for gatebarn, foreldreløse og enker.

Dere finner mer informasjon på nettsiden www.evangelistbygodsgrace.org om arbeidet som vi gjør.» 

Translate »