Oppdatering månedens prosjekt September-Oktober 2017

Takk til alle som har vært med på å støtte dette prosjektet. Til nå har vi har samlet inn 4500,- kr, som vi har satt tilside. Vi har fått en god begynnelse, men det er et stykke igjen før vi når målet. Hvis det er noen som ønsker å gi inn til dette prosjektet kan dere merke meldingen med “Misjons bil” følgende konto nummer 0539.36.37031 kan brukes.

Månedens prosjekt September-Oktober 2017

Denne månedens prosjekt er innsamling til en ny misjons bil. Den gamle misjons bilen er utslitt, og det lønner seg ikke å reparere den, for både motor og girkasse må byttes.

Tiden er kommet for å gjøre en innsamling til en ny misjons bil, slik at Muliika effektivt kan besøke de forskjellige enkene med hjelp. Han har de siste månedene lånt sykkel for å frakte tyngre ting ut til enkene, så det er et behov for en ny bil. Det er også viktig å ha en bil for kommende prosjekter slik som gatebarna prosjektet som skal være i Desember. Muliika og hans team har også reist ut til fjerne landsbyer og forkynt Guds ord og bedt for mennesker og delt ut bibler. mange mennesker har blitt frelst og satt fri.

Det hadde vært fint om vi denne gangen kunne kjøpe en nyere bil, som kan brukes i mange år fremover til slike oppdrag.

Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Månedens prosjekt Februar og Mars 2017

Februar:
Muliika fikk ordnet med reparasjoner på bilen som brukes til misjon. Han besøkte også enkene.

Mars:
Den 11.03.2017  besøkte Muliika flere enker og ga dem mat og mer. Jessica Robinson sendte også penger som en ukjent person donerte til saken. Dere kan se video av det her under.

 

25 Mars 2017
Muliika hjalp den enken som er syk, han tok henne med til sykehuset for behandling. Deretter hjalp han henne med å finne et nytt sted å bo. Et sted med god sikkerhet og reint vann. Husleie ble betalt og Muliika fikk noen til å male huset innvendig. Fint hvis dere vil stå med i bønn, hun trenger kapital til å starte sitt eget lille foretak, slik at hun kan forsørge seg selv og sine barn.

Translate »