Månedens prosjekt September-Oktober 2017

Denne månedens prosjekt er innsamling til en ny misjons bil. Den gamle misjons bilen er utslitt, og det lønner seg ikke å reparere den, for både motor og girkasse må byttes.

Tiden er kommet for å gjøre en innsamling til en ny misjons bil, slik at Muliika effektivt kan besøke de forskjellige enkene med hjelp. Han har de siste månedene lånt sykkel for å frakte tyngre ting ut til enkene, så det er et behov for en ny bil. Det er også viktig å ha en bil for kommende prosjekter slik som gatebarna prosjektet som skal være i Desember. Muliika og hans team har også reist ut til fjerne landsbyer og forkynt Guds ord og bedt for mennesker og delt ut bibler. mange mennesker har blitt frelst og satt fri.

Det hadde vært fint om vi denne gangen kunne kjøpe en nyere bil, som kan brukes i mange år fremover til slike oppdrag.

Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nummer 0539.36.37031

Forberedelse til gatebarna prosjektet i Kampala 2016

Forberedelse til gatebarna prosjektet i Kampala 2016

Det er nå 10 dager til denne festen begynner, slik ser programmet ut:

21 Desember:

Da vil jeg sammen med teamet besøke et område med mange prostituerte, her i Kampala by Uganda Afrika. Vi vil forkynne Guds ord for dem, og fortelle dem de gode nyhetene at Gud elsker dem og har sendt Jesus Kristus for å frelse oss. Vi vil be for dem og gi dem noen gaver som vi har med.

22 Desember:

Da vil jeg sammen med team besøke enker med barn, og foreldreløse barn. Vi vil vise dem Guds kjærlighet og be for dem og bringe med forskjellige gaver, slik som mat og klær.

23 Desember:

Da skal vi ha en veldig stor fest for gatebarna i byen, vi regner med at det vil komme rundt 3000 gatebarn til denne festen. Politimesteren kommer sammen med mange politifolk som vil sørge for sikkerheten til alle.

Vi kommer til å fortelle dem om Guds kjærlighet og gjøre det vi kan for at dagen skal bli minnerik for disse barna. Det vil bli musikk og dans og forkynnelse av Guds Ord. De vil få god mat og drikke, kaker og kjeks og vi håper at vi kan gi dem i hvert fall en dag i året som de kan se frem til.

Vi ønsker spesielt å takke en norsk kvinne som gav inn en veldig stor sum til dette prosjektet og de andre som også har gitt inn til dette prosjektet. På grunn av det har vi allerede kommet langt med forberedelsene til denne festen.

Siden dette prosjektet er så stort trenger vi ennå litt mer midler for å komme helt i mål. Vi trenger mer sko, drikke, klær, tepper, og myggnett. Hvis dette er noe du ønsker å være med å støtte er det ikke for sent å gi til dette prosjektet.

Vi er også veldig takknemlig for dem som vil stå sammen med oss og be for dette prosjektet. Målet er jo at flest mulig mennesker skal få ta imot Guds gave, det evige liv i Kristus Jesus. Så takk til alle som står med oss i dette arbeidet.

Hvis du ønsker å gi en gave til dette prosjektet, kan du gi en gave på følgende konto nr. 0539.36.37031

Vi ønsker at flest mulig mennesker skal lære Gud å kjenne og ta imot frelsen i Kristus Jesus

En oppdatering av månedens prosjekt September 2015

update_month_project_sep_2015

En oppdatering angående månedens prosjekt for September 2015

Muliika fikk betalt forsikringen og veiavgiften på misjonsbilen, han fikk også kjøpt et nytt batteri til bilen.

Muliika forteller at han forkynte Guds ord på flere skoler og mange mennesker har gitt sine liv til Jesus. Vi gir Gud all ære og vil takke alle som har vært med på månedens prosjekt for September. Flere enker har blitt hjulpet med mat.

Dere kan høre på lydopptaket der Muliika forteller om prosjektet

Oppdatering månedens prosjekt Juli 2015

Oppdatering månedens Prosjekt for Juli 2015

1.

Vi ønsker å takke alle som har vært med på månedens prosjekt, begge støtdemperne fremme på misjons bilen har blitt skiftet.

2.

Evangelist Muliika Emmanuel Fred reiste sammen med misjons teamet: Kakulu Richard, Lydia og Barak til Kabuswere Mbarara i vestlige Uganda i uke 30. i 2015. De forkynte Guds Ord og underviste dem i de bibelske sannheter.

Muliika forteller: 

“Dette er et sted hvor det er mye heksedoktorer, og det som er vanlig er at folk går til dem når de blir syk eller trenger regn. De tar med seg penger, en geit og en okse. Disse heksedoktorene ber da demonene om å gi regn til dette området. Når jeg kom til dette stedet hadde det ikke regnet på 8 måneder.

Da jeg gikk opp på talerstolen påkalte jeg Jesus sitt mektige Navn og jeg påkalte Jesu Blod over stedet. Jeg befalte mørkets fyrste til å ta bort hendene sine fra dette stedet i Jesus sitt mektige Navn. 30 minutter etterpå strømmer regnet fra himmelen.

Mange mennesker kom for å bli frelst, vi ba for mange syke blant annet for en eldre dame. Denne damen ble blind for 4 år siden og har siden måttet bruke stokk når hun skulle bevege seg. Denne kvinnen ble fullstendig helbredet og fikk synet tilbake da Muliika ba til Gud for henne. Det var også en mann som hadde mistet hørselen på det ene øret, hørselen ble gjenopprettet og han hører like bra på begge ørene. 

2 som blir helbredet 2015 juli

Guds nærvær ble så sterkt i dette området, Jesus Kristus overtok myndighet over hele dette området. Takk for forbønn og støtte.

Det er mange flere steder og mennesker som vi ønsker å nå med evangeliet. Vi trenger flere ressurser så vi kan nå ut til Uganda, Afrika, Europa, Amerika og resten av verden. Be for oss vi trenger jord for å bygge en skole, sykehus, hus/hjem for gatebarn, foreldreløse og enker.

Dere finner mer informasjon på nettsiden www.evangelistbygodsgrace.org om arbeidet som vi gjør.» 

Translate »