Info / hjelp

Jesusvenner sin trosbekjennelse

Vi tror på den treenige Gud; Gud Fader, Gud Sønn og Gud
Den Hellige Ånd.

Vi tror at hele Bibelen er sannhet og innåndet av Gud. Den
er nyttig til lærdom, overbevisning, tilrettevisning og
formaning slik at Guds menneske kan bli istandsatt til all
god og fullkommen gjerning.

Vi tror at hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og
tror i ditt hjerte at Gud reiste Ham opp fra de døde, så skal
du bli frelst. Det er ikke gitt noe annet navn under
himmelen ved hvilket vi skal bli frelst ved enn ved Jesus
Kristus.

For av nåde er vi frelst ved tro, og dette er en Guds gave (Ef
2:8). Vi blir rettferdig for Gud ved troen på Jesus Kristus og
det fullbragte verket på Golgata hvor Han tok vår straff på
Seg slik at vi kunne gå fri.

Vi tror på det som Bibelen lærer, at jødene er Guds utvalgte
folk. Vi velsigner Israel slik som skriften sier. Vi tror ikke
på den såkalte erstatningsteologien som sier at jødene er
forkastet til fordel for hedningefolkene.

Vi tror at nådegavene eksisterer og fungerer i dag slik som
på Jesu apostlers tid. Noen av Åndens gaver er tungetale
med tydning, profetisk gave og helbredelse for å nevne
noen (se 1. Korinterbrev kap 12).

Vi tror på troendes dåp med full neddykkelse i vann.


For mange år siden startet vi med å produsere cd er, på et ord fra Herren. Vi har holdt oss til den visjonen som Herren gav oss den gangen for mange år siden. For intet har vi fått det og for intet skal vi gi det videre.

Vi har nå i flere år gitt ut gratis cd er i menigheter og på stevner slik som Østerbo, og til mennesker vi har møtt på gaten og andre steder.Vi har fått noen spørsmål om hvordan en kan lagre sangene fra Jesusvenner ned på mobilen. Vi har laget en video som forklarer dette.

Vi har fått noen spørsmål om hvordan en kan lagre sangene fra Jesusvenner ned på datamaskinen. Vi har laget en video som forklarer dette.