Info / hjelp

Jesusvenner sin trosbekjennelse

Vi tror på den treenige Gud; Gud Fader, Gud Sønn og Gud
Den Hellige Ånd.

Vi tror at hele Bibelen er sannhet og innåndet av Gud. Den
er nyttig til lærdom, overbevisning, tilrettevisning og
formaning slik at Guds menneske kan bli istandsatt til all
god og fullkommen gjerning.

Vi tror at hvis du bekjenner Herren Jesus med din munn og
tror i ditt hjerte at Gud reiste Ham opp fra de døde, så skal
du bli frelst. Det er ikke gitt noe annet navn under
himmelen ved hvilket vi skal bli frelst ved enn ved Jesus
Kristus.

For av nåde er vi frelst ved tro, og dette er en Guds gave (Ef
2:8). Vi blir rettferdig for Gud ved troen på Jesus Kristus og
det fullbragte verket på Golgata hvor Han tok vår straff på
Seg slik at vi kunne gå fri.

Vi tror på det som Bibelen lærer, at jødene er Guds utvalgte
folk. Vi velsigner Israel slik som skriften sier. Vi tror ikke
på den såkalte erstatningsteologien som sier at jødene er
forkastet til fordel for hedningefolkene.

Vi tror at nådegavene eksisterer og fungerer i dag slik som
på Jesu apostlers tid. Noen av Åndens gaver er tungetale
med tydning, profetisk gave og helbredelse for å nevne
noen (se 1. Korinterbrev kap 12).

Vi tror på troendes dåp med full neddykkelse i vann.


Ønsker du å få til sendt en cd i posten?

Web_Dette_er_velsignelsens_dag_cd_2015

 

 

 

 

 

 

 

 

For mange år siden startet vi med å produsere cd er, på et ord fra Herren. Vi har holdt oss til den visjonen som Herren gav oss den gangen for mange år siden. For intet har vi fått det og for intet skal vi gi det videre.

Vi har nå i flere år gitt ut gratis cd er i menigheter og på stevner slik som Østerbo, og til mennesker vi har møtt på gaten og andre steder.

Disse utgiftene har vi betalt selv, og har opplevd en stor velsignelse fra Herren.

Vi opplever at det er flere som ønsker seg cd ene som Jesusvenner har laget. Vi har derfor besluttet å ta imot henvendelser angående dette og vi vil forsøke å sende ut cd er til dem som ønsker det via posten.

Hvis du ønsker å bestille cd er, kan du velsigne cd prosjektet med en passende gave:

Jesusvenner cd produksjon og web utgifter konto: 1208.80.48219

Du kan kontakte oss gjennom skjemaet under, skriv inn nødvendig informasjon i meldingen slik som navn og adresse vi skal sende det til. I første omgang er det de to nyeste cd ene vi sender ut.