Jesus Venner Radio

 

Geir Ove Mathisen

Vi er så heldig at vi har fått med oss Geir Ove i Jesus Venner Radio. Han er en erfaren radio mann, som tidligere har jobbet i radioen i Tabernaklet i Bergen.

Geir Over har vært med oss fra begynnelsen, da vi startet vår webside. Han var med å hjelpe oss til å komme i gang med å lage websider og vi er veldig glad for å kunne samarbeide med Geir når det gjelder radio.

Vi ønsker å bringe ut de gode nyhetene som evangeliet er ut til alle nasjoner. Alle mennesker trenger å høre dette, at det er frelse å få hos Jesus Kristus, Guds enbårne sønn. Jesus er veien sannheten og livet og ingen kan komme til Faderen uten Ham. Jesus er selve døren inn i himmelen. Vi må gå gjennom døren for å komme inn i Himmelen når den tid kommer der vi går all jordens vei.


Radio program fremover i 2021

Vi har satt opp en spilleliste med blanding av taler og musikk. Vi har ennå ikke startet opp med faste direkte sendinger.
Vi vil fra tid til annen ha noen direkte sendinger som vi annonserer på forhånd på vår Facebook side for radioen. https://www.facebook.com/groups/2639815176255647

Legg igjen en kommentar